fb-noscript
linkermenu

Privacy Policy

Maxi Zoo hecht belang aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens

1. Welke types informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken de informatie en persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

 • een gebruikersprofiel aanmaakt;
 • ons contactformulier gebruikt;
 • deelneemt aan wedstrijden
 • solliciteert via onze website

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden zoals Google Analytics met als doel om de operationele werking van de website te analyseren.

Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

2.  Hoe en waarom gebruiken wij uw gegevens?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • met u te communiceren (afhandelen van klachten en verzoek tot informatie, of sollicitaties beantwoorden);
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren; (het toesturen van aanbiedingen en acties via het opgegeven e-mailadres)
 • ter ondersteuning van communicatie via social media en het netwerk van zoekmachine Google (Adwords)
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren

3Hoe kunt u uw gegevens beheren/krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. 

4. Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke uw gegevens worden bewaard:

 • (Potentiële) klanten: max. 10 jaar na beëindiging van de klantenrelatie
 • Sollicitaties: max. 5 jaar na datum van de sollicitatie.
 • Minderjarigen: toestemming dient te worden gegeven door de ouders, max. 10 jaar na beëindigen van de klantenrelatie.

U kunt ons altijd vragen om uw gegevens te schrappen en beroep doen op het recht om vergeten te worden. In dit verband verwijzen wij naar punt 5  in de Privacy Policy.

Lees hier onze privacy policy

Vragen

Heb je vragen over onze Privacy Policy? Gelieve deze te richten aan:

Maxi Zoo Belgium Luxemburgstraat 11, 9140 Temse

of via het contactformulier

© Maxi Zoo Belgium, 2018.