• Gratis verzending vanaf € 39
 • Gratis retour binnen 30 dagen

Algemene voorwaarden van de Maxi Zoo-webshop

 1. Informatie over de Maxi Zoo-webshop en toepassingsgebied
 2. Het afsluiten van de koopovereenkomst in de webshop
 3. Verklaring van annulering – recht op annulering & de gevolgen daarvan
 4. Prijsinformatie – geldigheid
 5. Minimum bestelwaarde – transportkosten
 6. Retours
  1. Opties voor retourneren als u een bestelling bij de Maxi Zoo-webshop heeft geplaatst
  2. Speciale kenmerken van de transportdienst die leveringen verzorgt
 7. Levering
 8. Beschikbaarheid
 9. Betaling
  1. Betaling via credit card
  2. Betaling via PayPal
 10. Online tegoedbonnen
 11. Het testen van nieuwe gratis transportmogelijkheden
 12. Garantie
 13. Aansprakelijkheid
 14. Gegevensbescherming
 15. Rechten van afbeeldingen
 16. Taal van de overeenkomst – de bevoegde rechter – Operator
 17. Online geschillenbeslechting (ODR – Online dispute resolution) | beslechting van consumentengeschillen

 

1. Informatie over de Maxi Zoo-webshop en toepassingsgebied

De Maxi Zoo-webshop is de webshop van:

 

Bedrijfsnaam (met inbegrip van de rechtsvorm): Fressnapf Tiernahrungs GmbH

BTW-nummer BE0766.459.059

Statutaire zetel: Krefeld – de rechtbank, het Amtsgericht Krefeld HRB 5030

Kantoren: Westpreußenstr. 32-38, D-47809 Krefeld

Telefoonnummer: +32 3 8080447

E-mail: online-shopping@maxizoo.be

Geopend: 09:00 tot  18:00 uur

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij de Maxi Zoo-webshop die ter beschikking staan op https://www.maxizoo.be, en op elk aanbod van het bedrijf en alle overeenkomsten, in de versie die geldig is op het moment dat de bestelling wordt gedaan, het aanbod wordt gedaan of de overeenkomst is afgesloten. Maar deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de bestellingen die u gedaan heeft in een plaatselijke winkel van Maxi Zoo.

Deze algemene voorwaarden zijn u ter beschikking gesteld voordat u de overeenkomst hebt gesloten, daardoor kreeg u de gelegenheid om de algemene voorwaarden op een duurzaam, elektronisch toestel op te slaan.

 

 

2. Het afsluiten van een overeenkomst in de webshop

De presentatie van de producten in de Maxi Zoo-webshop zijn illustratief en bedoeld om een beeld te geven van het product, deze zijn niet bindend. U zult pas een bindende bestelling maken om een koopovereenkomst af te sluiten als u de knop “Buy now” aanklikt. Voor u dat doet krijgt u de gelegenheid om de inhoud van het virtuele winkelmandje en uw adresgegevens nog eens te verifiëren en te corrigeren. U kunt het bestelproces dus ten allen tijde annuleren door gewoon de browser af te sluiten.

Nadat uw bestelling bij de Maxi Zoo-webshop is binnengekomen, zult u een bevestigings-e-mail (bevestiging van ontvangst) krijgen. Dat zal geen bevestiging van de koopovereenkomst door ons betekenen. Onze acceptatie van uw bestelling om een koopovereenkomst te sluiten gebeurt door een aparte e-mail (order bevestiging) of door het sturen van de goederen. Als u geen bevestiging van de bestelling resp. levering heeft ontvangen door bericht of geen levering binnen zeven dagen dan bent u niet langer gebonden aan uw koopovereenkomst. In dat geval zal elke al betaalde dienstverlening onmiddellijk worden terugbetaald. Uw wettelijke recht om te herroepen conform bepaling 3 blijft onaangetast.

Artikelen, met name dus artikelen die worden aangeboden, zullen alleen worden verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden en alleen aan eindgebruikers, niet aan commerciële gebruikers.

 

3. Verklaring van annulering – recht op annulering & de gevolgen daarvan

 

3.1 Recht op annulering 
U heeft het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen te annuleren zonder een reden op te hoeven geven. De annuleringsperiode is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een derde partij namens u, die niet de vervoerder is, bezit heeft genomen van de laatste gedeeltelijke zending van het laatste product. Om uw recht op annulering te kunnen uitoefenen, moet u ons informeren, over uw besluit om de overeenkomst te annuleren door een duidelijke verklaring te sturen (bijvoorbeeld per e-mail), en wel via:

 

de klantenservice Maxi Zoo-webshop
c/ o arvato distribution GmbH
Lösnitz Mark 100
D- 06780 Großzöberitz
E-Mail: online-shopping@maxizoo.be
Telefonnummer:
Telefoonnummer: +32 3 8080447
(maandag t/m vrijdag, 09:00 tot 18:00 uur)

 

U kunt het bijgevoegde voorbeeld van een annuleringsformulier voor dat doel gebruiken, dat is echter niet verplicht. U kunt het formulier vinden op Modelformulering voor herroeping

Om te voldoen aan de annuleringsperiode is het voldoende om het bericht te sturen dat u gebruik maakt van uw recht op annulering, en wel voor het einde van de annuleringsperiode.

 

3.2 Gevolgen van het annuleren

Als u de overeenkomst annuleert binnen de bovengenoemde annuleringsperiode moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van kosten die het gevolg zijn van het feit dat u gekozen hebt voor een type levering anders dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering), zonder vertraging en op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij het bericht van uw annulering van de overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalmethode die u zelf voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u expliciet iets anders is overeengekomen; er zullen u in geen geval kosten voor deze terugbetaling worden berekend.
Wij kunnen weigeren om terug te betalen tot wij de goederen weer hebben ontvangen of tot u er bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, al naar gelang wat het eerste het geval is.

 

U moet de goederen zonder vertraging aan ons retourneren of overhandigen, in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons informeert over de annulering van de overeenkomst. U blijft binnen de termijn als u de goederen retourneert voor het einde van de periode van veertien dagen. De goederen moeten aan ons worden geretourneerd via de opties die zijn opgenomen in de bepalingen 6.1 en 6.2.van deze algemene voorwaarden. Wij zullen de kosten voor het terugsturen van de goederen voor onze rekening nemen. U hoeft alleen te betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dat waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de kwaliteit, de eigenschappen en het functioneren daarvan. Volgens artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, het recht op annulering is niet van toepassing op goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum op korte termijn zou intreden. Verder is het recht op annulering niet van toepassing op verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te retourneren met het oog op gezondheidsbescherming of hygiëne als de verzegeling na levering is verbroken.

 

Einde van de mededeling van annulering

 

4. Prijsinformatie – geldigheid

De prijzen van de goederen zullen zijn zoals die zijn meegedeeld in de Maxi Zoo Online-Shop op het tijdstip dat u de bestelling plaatst.

Alle prijzen zijn inclusief BTW in het huidige percentage van uw land van vestiging.

Alle prijzen van de goederen zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn toegelicht in bepaling 5 van deze algemene voorwaarden.

Voor het plaatsen van een bestelling zal de complete prijs inclusief alle kosten en belastingen voor u zijn aangegeven en ter beschikking staan.

Als een product in de Maxi Zoo-webshop verkeerd is geprijsd zullen we schriftelijk contact met u opnemen zodra we op de hoogte zijn van de niet correcte prijs. U heeft dan de optie om de aankoop van de producten voort te zetten of om de bestelling te annuleren overeenkomstig  de annuleringsprocedure die is opgenomen in bepaling 3 van deze algemene voorwaarden. De bestelling zal niet worden verwerkt voor we binnen zeven dagen vanaf het moment dat wij u hebben geïnformeerd instructies van u hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken via de contactgegevens die u bij de bestelprocedure hebt ingevuld of als we binnen de bovengenoemde termijn geen antwoord van u ontvangen zullen we de bestelling beschouwen als geannuleerd en we zullen u daarover schriftelijk informeren.

 

5. Minimum bestelwaarde – transportkosten
Een minimum bestelwaarde (waarde van de goederen) van €15 is van toepassing op uw bestelling bij ons in de webshop. De transportkosten zijn €2.99 per bestelling. Wij leveren de bestelling zonder kosten vanaf een waarde van de goederen van €39.  Dit is van toepassing op standaard transportkosten binnen België. Houd er a.u.b. rekening mee  dat de “waarde van de goederen” de prijs inclusief BTW is, na aftrek van kortingen en exclusief transportkosten.

 

6. Retours

Als aanvulling op het wettelijke recht op annulering bieden we u de optie om de goederen te retourneren, en wel binnen 30 dagen vanaf de dag waarop u of een derde partij die door u is benoemd en die niet de transporteur is, bezit heeft genomen van het laatste gedeeltelijke zending of het laatste product, als u er niet tevreden mee bent.

De regels voor terugbetaling die in bepaling 3.2 van deze algemene voorwaarden zijn opgenomen zijn van toepassing.

Als u producten uit uw bestelling bij de Maxi Zoo-webshop zou willen retourneren bieden we u de volgende retouropties aan:

 

6.1 Opties voor retourneren als u een bestelling opde Maxi Zoo-webshop heeft geplaatst.
Maak a.u.b. een keuze uit de volgende retouropties:

 

6.1.1 Geef uw bestelling direct door aan het kantoor van de transporteur die uw levering heeft bezorgd. U kunt de kantoren, verkooppunten of verpakkingsstations in uw omgeving vinden op de website van de desbetreffende transporteur.

 

6.1.2 Geef uw verzendklare pakket dat moet worden geretourneerd aan een pakketbezorger van de transporteur.

 

6.2 Speciale kenmerken van de transportdienst die leveringen verzorgt

In het geval van grote goederen zoals aquariums, die wij u hebben geleverd via een transportdienst verzoeken wij u om contact over het retourneren van de goederen op te nemen met onze afdeling klantenservice. U kunt hen in België bereiken via het volgende telefoonnummer: +32 3 8080447

(maandag t/m vrijdag, 09:00 – 18:00 uur)

 

7. Levering

Leveringen zijn alleen mogelijk in België.

Volumineuze producten of producten die worden verstuurd door de fabrikant via vrachtvervoerders kunnen afwijkende levertijden hebben. Die kunt u vinden op de desbetreffende pagina met details van het product. Wij doen ons best om de goederen in elk geval binnen een termijn van 30 dagen te leveren.

Mochten wij niet in staat zijn om de goederen binnen 30 dagen te leveren dan zullen wij u daarover schriftelijk informeren. U geeft ons dan een nieuwe tijdlimiet voor de levering, die redelijk moet zijn. Als wij deze uiterste termijn overschrijden zult u het recht hebben om de bestelling te annuleren.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op u zodra u of een derde partij anders dan de vervoerder fysiek bezit heeft genomen van de goederen.

 

8. Beschikbaarheid
Als een bepaald item niet beschikbaar is zullen wij u direct daarover informeren voor wij de bestelling aannemen. In dat geval is er geen sprake van een overeenkomst. Wij zullen elke al ontvangen betaling direct terugbetalen.

 

9. Betaling

U kunt betalen met een credit card of via PayPal. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen alleen bepaalde betalingsmethodes te accepteren.

U moet betalen op het moment dat u de bestelling doet.

De rekening voor uw bestelling zal u per e-mail worden toegestuurd, onafhankelijk van de manier van betalen die u heeft gekozen. Als een e-mail adres niet is opgeslagen zal de rekening per post aan u worden toegestuurd.

 

9.1 Betaling via credit card

Voor betalingen per credit card zal het bedrag binnen een week na het versturen van de goederen worden afgeschreven. Er is de optie om te kiezen tussen VISA en MasterCard.

 

9.2 Betalen via PayPal

Betaling via PayPal is makkelijk en veilig. U kunt ook gebruikmaken PayPal at Maxi Zoo en makkelijk betalen in twee kliks. Zoals elke klant van PayPal kunt u via PayPal ook profiteren van de kopersbescherming bij Maxi Zoo. PayPal staat alleen in de Maxi Zoo-webshop ter beschikking als manier van betalen.

 

10. Online tegoedbonnen
Het inlossen van online tegoedbonnen hangt af van de specifieke voorwaarden van de desbetreffend tegoedbon, zoals een minimum bestelhoeveelheid, minimum bestelwaarde, geldigheidsperiode, enz. Die zullen apart worden meegedeeld als onderdeel van de procedure van het toekennen van tegoedbonnen. Er kan per persoon maar 1 online tegoedbon per aankoop worden ingelost. Dit kan niet worden gecombineerd met andere kortingen. Contant betalen en latere verrekening met eerdere bestellingen zijn niet mogelijk. Herverkoop is niet toegestaan. Online tegoedbonnen kunnen niet worden ingelost voor bestellingen van boeken of tijdschriften. Kortingen voor geretourneerde goederen zullen evenredig worden toegepast op de waarde van de geretourneerde goederen.

 

11. Het testen van nieuwe gratis transportmogelijkheden
Maxi Zoo is bezig om het gebruik van transportmogelijkheden te testen in geselecteerde postcode-gebieden. Als uw bestelling in een van deze gebieden valt en uw goederen geschikt zijn voor onze nieuwe transportmogelijkheden, kunt u een e-mail ontvangen die u daarover informeert. Die e-mail zal een kosteloos servicenummer noemen waar u de nieuwe transportmogelijkheden zonder extra kosten kunt kiezen. Deze omvatten bijvoorbeeld afhaling in de winkel of op een door u opgegeven leveringsdatum.

 

12. Garantie

U moet het pakket direct na ontvangst controleren.

Als geleverde producten duidelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen, waaronder ook transportschade valt, dient u ons (en niet alleen de transporteur) onmiddellijk op de hoogte te stellen en mag u de levering niet in ontvangst nemen.

Als u nalaat om ons te informeren heeft dat geen gevolgen voor uw wettelijke vorderingen of rechten. Maar dat helpt ons wel om in staat te zijn om onze vorderingen tegenover de vervoerder of de transportverzekering of onze leveranciers in te stellen.

 

Voor elk gebrek aan overeenkomst en alle defecten van de gekochte goederen gedurende de wettelijke garantietermijn van twee jaar na de dag van levering van de producten, de wettelijke aanspraken op nakoming achteraf, op het verhelpen van gebreken/nieuwe levering alsmede – indien aan de wettelijke vereisten is voldaan – de verdere aanspraken op vermindering of herroeping alsmede bovendien op schadevergoeding, inclusief vergoeding van de schade in plaats van de prestatie alsmede vergoeding van uw vergeefse kosten, zijn naar uw keuze toe te passen.

 

De wettelijke garantie van twee jaar dekt elk defect of gebrek aan overeenstemming van de goederen dat binnen de periode van twee jaar vanaf de dag van levering van de goederen blijkt te bestaan.

U moet de klantenservice Maxi Zoo-webshop informeren (zie contactgegevens in artikel 3.1) van de defecte goederen binnen een redelijke periode nadat het defect bekend wordt of u redelijkerwijze bekend zou moeten zijn. Mocht er sprake zijn van een gebrek dat optreedt binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar moet u de in de bepalingen  3.1 en 6 van deze algemene voorwaarden genoemde procedure volgen.

Na het retourneren van het defecte product sturen wij u, volgens uw keuze, een nieuw product of repareren wij het product en dragen wij alle kosten in verband met de vervanging/reparatie van het product. Het product kan slechts worden vervangen en geleverd voor zover het nog voorradig is bij onze leveranciers. In geval dat reparatie of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke periode kan plaatsvinden, hebt u het recht om de overeenkomst te beëindigen en zullen wij u de prijs vergoeden overeenkomstig bepaling 3.2. van deze algemene voorwaarden.

 

Voor zover wij u een verkopersgarantie verlenen, vloeien de details voort uit de garantievoorwaarden die aan het betreffende geleverde product zijn verbonden. Aanspraken op garantie bestaan onverminderd de wettelijke aanspraken / rechten.

 

13. Aansprakelijkheid

Wij zullen onbeperkt aansprakelijk zijn voor opzet, fraude en grove nalatigheid evenals in overeenstemming met de desbetreffende wet Productaansprakelijkheid. Wij zullen voor lichte nalatigheid aansprakelijk zijn als het gaat om schade die het gevolg is van dodelijk letsel, letsel aan lijf en leden en de gezondheid van personen.

In andere gevallen zal de volgende beperkte aansprakelijkheid van toepassing zijn: In het geval van lichte nalatigheid zullen wij alleen aansprakelijk zijn in geval van inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de uitvoering een randvoorwaarde is voor de juiste uitvoering van het contract, waarbij u  regelmatig kunt vertrouwen op de naleving daarvan.

De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid zal beperkt zijn tot het bedrag van de directe en voorzienbare schade bij het afsluiten van de overeenkomst, het optreden dat typisch kan worden verwacht. De aansprakelijkheid voor directe schade is in elk geval beperkt tot een bedrag dat de waarde van de bestelde goederen niet te boven gaat. Deze beperking van de aansprakelijkheid is ook van toepassing ten gunste van onze plaatsvervangende agenten.

 

Er zij op gewezen dat volledige diervoeders de diergeneeskundige behandeling slechts kunnen begeleiden en niet vervangen. Wij raden u daarom aan voor gebruik of verlenging van de gebruiksduur het advies van een dierenarts in te winnen.

 

 • Het voeren van diergeneeskundig dieetvoer mag alleen plaatsvinden na overleg met een dierenarts.
 • Tijdens het voeren van diergeneeskundig dieetvoer dient minimaal elke 6 maanden een dierenarts te worden geraadpleegd voor controle (frequenter indien nodig, stem af met u dierenarts).
 • Als de toestand van het huisdier tijdens het eten verslechtert moet onmiddellijk een dierenarts worden geraadpleegd.
 • Door het geselecteerde dieetvoer te selecteren en in je winkelwagen te plaatsen, bevestig je dat je bovenstaande informatie hebt gelezen en begrepen.

14. Gegevensbescherming
Voor informatie over hoe en in welke omvang wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

 

15. Rechten van afbeeldingen
Alle rechten voor de inhoud die via de webshop beschikbaar is, met name rechten op handelsmerken en copyrights, zijn eigendom van onze partners. U bent verplicht om hiermee rekening te houden en tracht niet om content van onze webshop te gebruiken, van om het even welk soort, behalve een gewoon bezoek aan een webshop. Het noemen, reproduceren, distribueren en/of publiceren van content is zonder onze expliciete schriftelijke toestemming niet toegestaan.

 

16. Taal van de overeenkomst – de bevoegde rechter – Operator

De taal van de overeenkomst is Nederlands/Frans. Alleen de Belgische wet is van toepassing, bij uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. De toepasbaarheid van verplichte standaards van het land waarin u uw gewoonlijke plaats van vestiging heeft op het tijdstip van het afsluiten van de overeenkomst blijft door deze rechtskeuze onaangetast.

De beheerder van de webshop is:

Fressnapf Tiernahrungs GmbH
Westpreußenstraße 32 – 38, 47809 Krefeld
Algemene directeuren: Heiko Bücker, Jochen Huppert, Christian Kümmel, Dr. Johannes Steegmann.

Registratie Handelsregister bij de rechtbank (Amtsgericht) in Krefeld HRB 5030

Telefoonnummer: +32 3 8080447

 

17. Onlinegeschillenbeslechting (ODR – Online dispute resolution) – beslechting van consumentengeschillen

Als u enige klacht heeft, kunt u contact opnemen met ons via het volgende e-mail adres of het telefoonnummer: online-shopping@maxizoo.be / +32 3 8080447*

De Europese Commissie heeft een internet-platform voor onlinegeschillenbeslechting. Het platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online gesloten verkoopovereenkomsten. U kunt dit platform vinden onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Voor België is dat het Europees Centrum voor de klant, in Hollandstraat 13, B-1060 Brussel, odr@eccbelgium.be, tel +3228923712)

Fressnapf Tiernahrungs GmbH is niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en doet niet mee aan arbitrageprocedures voor consumenten onder de Wet Beslechting Consumentengeschillen.