• Winkels
  • Mijn bestellingen
  • Verlanglijst
  • Winkelmandje

Wij, de Fressnapf Tiernahrungs GmbH (met een hoofdkantoor in D-47809 Krefeld, Westpreußenstr. 32-38 / bedrijfsnummer DE 120591970 / e-mail: info@fressnapf.de) is als beheerder van de webshop de verantwoordelijke partij voor het verwerken van de persoonlijk gegevens van de gebruikers van de webshop. Onze contactgegevens kunnen ook worden bekeken in de imprint van de webshop, de contactpersonen voor vragen ten aanzien van het verwerken van de processing of persoonlijke gegevens worden in dit stuk over privacybeleid direct genoemd. Wij nemen de bescherming of uw privacy en uw persoonlijke gegevens bijzonder serieus.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens, slaan die op en gebruiken die alleen in overeenstemming met de strekking van dit privacybeleid en de toepasselijke verordeningen gegevensbescherming, met name de European General Data Protection Regulation (GDPR) en de nationale verordeningen gegevensbescherming. Met deze verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming willen wij u graag informeren over de mate waarin wij persoonlijke gegevens verwerken in verband met het gebruikmaken van de webshop en de doeleinden waarvoor we dat doen.

 

 

 

 

 

2.1 Persoonlijke gegevens

2.2 Het verwerken van persoonlijke informatie

2.3 Transfer van persoonlijke gegevens naar derde partijen

2.4 Wettelijke basis voor het verwerken van gegevens

2.5 De opslag van gegevens en de opslagtermijn

 

 

3.1 Informatie via uw computer

3.2 Cookies

3.3 Registratie

 

 

Voor sommige functies in ons online aanbod maken wij gebruik van de diensten van derden. De betreffende diensten zijn hoofdzakelijke optionele functies die u uitdrukkelijk moet selecteren of gebruiken. We hebben contractuele overeenkomsten gesloten met de respectieve aanbieders voor de levering of integratie van hun diensten en we verbinden ons ertoe om, binnen het kader van onze mogelijkheden, ervoor te zorgen dat die externe aanbieders ook transparante informatie verstrekken over de omvang van de verwerking van persoonsgegevens en dat ze de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven.

 

4.1 Google ReCaptcha

4.2 Google Maps

4.3 YouTube

 

 

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen als u bestellingen bij ons bedrijf en gelieerde ondernemingen plaatst en met het bedrijf dat de opdracht heeft om bestellingen te verwerken.

 

 

5.1 Opslag, gebruik en gegevensoverdracht bij bestellingen

5.2 Verwerking van de betaling van de bestellingen, PayPal

5.3 Kredietcontrole

 

 

U kunt zich vrijwillig registreren om gebruik te maken van onze diensten. In het Maxi Zoo-account worden al uw persoonlijke gegevens centraal beheerd evenals de informatie over uw gebruik van de verschillende diensten van Maxi Zoo alsmede uw gebruik van partnerdiensten die ook een Maxi Zoo-account aanbieden. Op deze manier hebt u de mogelijkheid om uw gegevens te beheren, bij te werken en indien nodig te wissen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van registratiegegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a), AVG. Als u zich bij ons registreert om een overeenkomst uit te voeren of aan te gaan, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking eveneens art. 6, lid 1, punt b) AVG.

 

6.1 Registratie voor het Maxi Zoo-account

6.2 Het importeren van gegevens in het Maxi Zoo-account

6.3 Het importeren van gegevens via het Maxi Zoo-account

6.4 De toegang tot gegevens van Maxi Zoo

6.5 Gebruik van de gegevens door Fressnapf

6.6 Invoer van gegevens voor het aanbod van partners

6.7 Opslagperiode en verwijdering

 

 

Via het sollicitantenportaal kunt u bij ons solliciteren en alle benodigde informatie en documenten indienen. Het gebruik van het sollicitantenportaal is vrijwillig. U kunt uw sollicitatie ook op een andere manier aan ons bezorgen, bijvoorbeeld per e-mail of per post. Wanneer wij een sollicitatie via het sollicitantenportaal ontvangen, worden uw documenten elektronisch doorgestuurd naar de verantwoordelijke medewerkers. Als u voor een geadverteerde functie hebt gesolliciteerd, worden de documenten automatisch verwijderd drie maanden nadat het wervingsproces is voltooid, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere gerechtsvaardigde belangen. Dergelijke gerechtvaardigde belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld bewijsverplichtingen in procedures rond de antidiscriminatiewetgeving. Bij een sollicitatie zonder verwijzing naar een geadverteerde functie (spontane sollicitatie) wordt de sollicitatie bewaard zolang de mogelijkheid bestaat dat de sollicitatie interessant kan zijn. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om verwijdering van uw sollicitatie aan te vragen, nog voordat de voorziene bewaartermijn is verstreken. Bij een succesvolle sollicitatie worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsovereenkomst volgens de wettelijke vereisten. In alle andere gevallen is de rechtsgrondslag voor de opslag van uw sollicitatiegegevens uw toestemming volgens art. 6, lid 1, punt a) AVG.

 

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, ook via het contactformulier op onze website. Verder zouden we het op prijs stellen als we u regelmatig via onze e-mail newsletter mogen informeren.

 

8.1 Contactformulier

8.2 Newsletter

8.3 Wedstrijden

8.4 Klantbeoordeling

8.5 Enquêtes

 

 

Naast ons online aanbod maken wij voor de overdracht van informatie en communicatie ook gebruik van verschillende socialemediakanalen, waarnaar u dan in ons online aanbod links vindt. We maken meer bepaald gebruik van de sociale netwerken Facebook en Instagram, het carrièrenetwerk Xing en YouTube. U kunt de links herkennen aan de logo’s van de aanbieders.

Door op de links te klikken, worden de overeenkomstige socialemediapagina’s geopend waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Daarop is in principe het privacybeleid van de betreffende aanbieder van toepassing. Hieronder hebben we een overzicht van de betreffende informatie van de aanbieders voor u samengevat.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Persoonlijke gegevens worden niet aan de respectieve aanbieders doorgegeven voordat de desbetreffende links worden opgeroepen. Uw orpoep van de gelinkte pagina vormt ook de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking door de betreffende aanbieder.

Onderstaande informatie over de daarmee samenhangende verwerking van uw persoonlijke gegevens is ook van toepassing op ons gebruik van de socialemediakanalen Facebook en Instagram.

 

9.1 Facebook Fanpage

9.2 Instagram Account

 

 

Wij hechten veel belang aan het zo transparant mogelijk uitleggen van het verwerken van uw persoonlijke gegevens en u daarbij ook te informeren over de rechten die u hebt. Als u meer informatie zou willen hebben of de rechten die u hebt zou willen uitoefenen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen, dan kunnen we op uw verzoek reageren.

 

10.1 De rechten van het gegevenssubject

10.2 Intrekking van toestemming en bezwaar

10.3 Functionaris voor gegevensbescherming en contact

10.4 Klachten

 

 

11.1 Links naar andere websites

11.2 Veranderingen in dit privacybeleid voor andere websites

 

Laatste update van dit privacybeleid: 25.10.2022