Gratis verzending vanaf € 49
Gratis retour binnen 30 dagen
-10% voor nieuwe klanten Bespaar 5% met Friends
Gratis verzending vanaf € 49
Gratis retour binnen 30 dagen

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN KLANTSCORES EN -BEOORDELINGEN EN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

 

Uw gedrag met betrekking tot de klantbeoordelingen- en recensieservice en/of de vraag- en antwoordservice aangeboden door Fressnapf Tiernahrungs GmbH (de “CRR-service”) is onderhevig aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 • Wanneer u content naar Fressnapf Tiernahrungs GmbH zendt, garandeert u dat:
  u de enige auteur en eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content;
 • u vrijwillig afstand doet van alle “morele rechten” die u op deze content heeft;
 • alle content die u heeft gepost correct is;
 • u minstens 18 jaar oud bent;
 • gebruik van de door u geleverde informatie geen inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en geen schade aan personen of entiteiten zal toebrengen.

 

U gaat er verder mee akkoord dat u geen content zult inzenden:

 • waarvan u weet dat deze onwaar, onjuist of misleidend is;
 • die inbreuk maakt op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten van derden of publiciteits- of privacyrechten;
 • die in strijd is met de wet, statuten, verordeningen of regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot, die voor consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame);
 • die lasterlijk, beledigend, hatelijk, bevooroordeeld op basis van ras of godsdienst of aanstootgevend, onwettig bedreigend of onwettig intimiderend zijn voor personen, vennootschappen of bedrijven;
 • Waarvoor u van niet-goedgekeurde derden een betaling of vergoeding hebt ontvangen;
 • die informatie bevat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers;
 • die computervirussen, wormen of andere mogelijk schadelijke computerprogramma’s of bestanden bevat.

 

U gaat ermee akkoord om Fressnapf Tiernahrungs GmbH (en haar functionarissen, directieleden, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en externe serviceproviders, met inbegrip van maar niet beperkt tot Bazaarvoice, Inc.), te vrijwaren tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van iedere soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit niet-nakoming van uw hierboven uiteengezette beweringen en garanties, of uw overtreding van een wet of de rechten van derden.

 

Voor alle content die u inzendt, verleent u Fressnapf Tiernahrungs GmbH een blijvend, onherroepelijk, overdraagbaar recht waarop geen royalty rust en vergunning om deze content te gebruiken, kopiëren, wijzigen, geheel te verwijderen, adapteren, uitgeven, vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze content te verkopen en/of distribueren en/of deze content in iedere vorm, ieder medium of iedere technologie overal ter wereld op te nemen zonder vergoeding aan u.

 

Alle content die u inzendt kan naar eigen goeddunken door Fressnapf Tiernahrungs GmbH worden gebruikt. Fressnapf Tiernahrungs GmbH behoudt zich het recht voor om content op de website van Fressnapf Tiernahrungs GmbH waarvan Fressnapf Tiernahrungs GmbH naar eigen oordeel meent dat deze in strijd is met de richtlijnen voor content of een andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, te veranderen, condenseren of verwijderen. Fressnapf Tiernahrungs GmbH garandeert niet dat u via Fressnapf Tiernahrungs GmbH de mogelijkheid hebt om door u ingezonden content te bewerken of te verwijderen. Scores en geschreven reacties worden over het algemeen binnen twee tot vier werkdagen geplaatst. Fressnapf Tiernahrungs GmbH behoudt zich echter het recht voor om een inzending om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren te posten, voor zover wettelijk toegestaan. U erkent dat u, niet Fressnapf Tiernahrungs GmbH, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Geen van de content die u indient is onderworpen aan enige verplichting van vertrouwen van de kant van Fressnapf Tiernahrungs GmbH, haar agenten, dochterondernemingen, partners of dienstverlenende derden en hun respectieve bestuurders, functionarissen en medewerkers.

 

Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens vind je in onze privacyverklaring. https://www.maxizoo.be/nl/privacystatement/

 

Dit is hoe we omgaan met productbeoordelingen in de Fressnapf-webshop 

 

Iedere klant kan een productbeoordeling geven, ongeacht of hij/zij het product online of in een fysieke winkel heeft gekocht. Zo heeft elke klant de kans om zijn/haar mening te geven over een product. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

 • Op elke productpagina kan je met een klik op Product beoordelen een beoordeling geven.
 • In Mijn Account onder Bestellingen kan voor elk van de bestelde producten een beoordeling worden gegeven.
 • Als je bent aangemeld op het Fressnapf-nieuwsbriefabonnement, wordt er 21 dagen na een online bestelling automatisch een e-mail met een beoordelingsverzoek verzonden.

 

Productbeoordelingen zijn te vinden op de respectieve productpagina’s. Voor de duidelijkheid worden deze gecombineerd voor een product met meerdere varianten (bv. grootte, gewicht), d.w.z. dat alle beoordelingen van de afzonderlijke varianten samen op de productpagina worden weergegeven.

 

Beoordelingen kunnen op de productpagina’s gesorteerd worden volgens verschillende criteria, zoals Meest Relevant, Nuttigst, Beoordeling Aflopend en Oplopend en Meest Recent. Het criterium Meest relevant is vooraf ingesteld. Naast een langere productbeoordelingstekst kunnen deze beoordelingen ook bijvoorbeeld foto’s van de beoordelaar bevatten en/of door andere klanten als “nuttig” zijn aangegeven. In sommige gevallen is er een zogenaamde groottebeoordeling. Deze beoordeling geeft informatie of het product te groot, te klein of ideaal van grootte is, bijvoorbeeld wat de pasvorm betreft. Ook kunnen er productbeoordelingen worden gegeven die direct van de fabrikant afkomstig zijn. Deze zijn voorzien van de aanduiding “Oorspronkelijk verschenen op de FABRIKANTENPAGINA”. Daarnaast worden beoordelingen binnen de Fressnapf-groep (inclusief Maxi Zoo) uitgewisseld. Als er bijvoorbeeld een productbeoordeling in Frankrijk is geschreven, kan deze beoordeling worden bekeken op de pagina’s van de Fressnapf-groep in andere landen.  Via de Google Translate-functie kan elke klant de productbeoordeling vertalen in de taal van het desbetreffende land.

 

Elke productbeoordeling wordt gemarkeerd met een badge die de verificatiestatus aangeeft.

 • Geverifieerde online-aankoop: bewijs van online-aankoop binnen de Fressnapf-groep.
 • Aankoop in fysieke winkel: als een aankoop in een fysieke winkel heeft plaatsgevonden, is er geen eenduidig bewijs mogelijk. De beoordeling wordt echter toch gecontroleerd op echtheid en goedgekeurd.
 • Producttesters: een product werd ter beschikking gesteld van een groep testers van de dienstverlener Bazaarvoice, die hierover een beoordeling hebben geschreven. Voor het testen ontving de testpersoon enkel het product.
 • Geen verklaring: beoordelingen kunnen ook op een later tijdstip worden ingediend; verificatie is dan technisch niet meer mogelijk, maar de beoordeling wordt nog wel op echtheid gecontroleerd en goedgekeurd.

 

Beoordelingen met de naam van een beoordelaar (nickname/bijnaam) kunnen achteraf niet meer worden verwijderd of gewijzigd. Alle beoordelingen worden gecontroleerd volgens de bovenstaande gebruiksrichtlijn. Als iemand zijn/haar beoordeling verwijderd wil hebben, omdat er mogelijk een onjuiste verklaring in staat of er per ongeluk een verkeerde foto is geüpload, kan via het contactformulier een verwijdering aanvragen. Daarna zullen we je per e-mail actief op de hoogte houden van de verwijdering. Indien nodig kan er een nieuwe beoordeling worden geschreven.

 

Gepubliceerde productbeoordelingen vormen op geen enkel moment een mening en/of claim van Fressnapf Tiernahrungs GmbH. Fressnapf Tiernahrungs GmbH behoudt zich het recht voor om op ieder moment bijdragen zonder opgaaf van redenen te verwijderen of voorafgaand aan de publicatie te weigeren. Dit geldt met name in het geval van duidelijk onjuiste of irrelevante bijdragen (bv. spam of nepbeoordelingen) en/of in het geval van schending van rechten van derden (bv. auteursrechten en/of persoonlijke rechten). Inhoud van een productbeoordeling waarin letsel of de kans op letsel bij een dier/dieren wordt beschreven, wordt afgewezen. In dergelijke gevallen vragen we je om rechtstreeks contact met ons op te nemen via het contactformulier, aangezien rechtstreeks contact en onderzoek van de feiten noodzakelijk is om individuele gevallen nauwkeurig te kunnen opvolgen.

 

 

22.07.2022