Het moment en tijdstip waarop vogels een nest zoeken en bouwen

Zodra het broedseizoen aanbreekt, gaan de meeste vogels op zoek naar een locatie om een nest te bouwen. Over het algemeen ligt het broedseizoen tussen maart en juli, maar er zijn ook vogels die al eerder een nest bouwen. Hoe dan ook, het vroege voorjaar is hét tijdstip wanneer vogels op zoek gaan naar een geschikte locatie. Waarom bouwen vogels een nest, waar moet dit aan voldoen en hoe ga jij hiermee om? Lees onze bruikbare informatie en tips over het broedseizoen van vogels.

Waarom bouwen vogels een nest?

Vogels bouwen een nest om een belangrijke reden: een veilige plaats voor hun nakomelingen. Het nest is niet alleen nodig om eieren in te leggen, maar ook de plaats om jonge vogels te voeden tot het moment dat ze zelfstandig kunnen vliegen. Het bestaat veelal uit allerlei takjes en blaadjes.

Om die reden is het belangrijk het nest van een vogel echtpaar niet te verstoren. Jonge vogels hebben de veiligheid van het nest nodig om zichzelf te ontplooien.

Opmerkelijk is dat vogels hun nesten allemaal op verschillende manieren bouwen. Terwijl sommige vogelsoorten ervoor kiezen dit in een boom te doen, zijn er ook vogelsoorten die besluiten om dit in een richel of zelfs op het water te doen.

Hoe ga je om met vogels die nesten bouwen?

Vogels die in het broedseizoen een nest bouwen, kan je het beste zoveel mogelijk met rust laten.

Soms bouwen vogels op onhandige plekken een nest, waardoor je geneigd bent om de nesten te verwijderen. Doe dit niet, want daarmee verstoor je de vogels. Sterker nog: het is zelfs strafbaar!

De meeste nesten zijn pas weg te halen als het broedseizoen voorbij is. Dit betekent dus dat je een nest gewoon moet laten zitten totdat de jongen allemaal zijn uitgevlogen. Meestal gebeurt dit 4 weken nadat de eieren zijn uitgekomen.

Moet een nest toch worden verwijderd? Neem dan contact op met bevoegde instanties die je hierbij kunnen helpen.

Tips voor tijdens de broedperiode

Heb jij een nest met vogels in je tuin? Help ze het broedseizoen door dankzij onze handige tips:

- Maak niet teveel lawaai in de buurt van het nest.

- Is er sprake van een koud voorjaar? Help het ouder echtpaar door meelwormen neer te leggen dichtbij het nest.

- Wacht zoveel mogelijk met snoeien totdat alle jonge vogels zijn uitgevlogen.

- Heb je een kat die graag buiten loopt? Bescherm de jonge vogels tegen een roof aanval van je eigen huistijgers. Vooral jonge vogels vertoeven de eerste weken na het uitvliegen nog in buurt van het vertrouwde nest.

Kortom: gun vogels een fijn en comfortabel broedseizoen en neem onze tips ter harte om de vogels een handje te helpen.