Corona

We moeten met z’n allen de richtlijnen volgen die door de overheid worden opgelegd in de strijd tegen de verspreiding van het Corona-virus. Deze maatregelen dienen om alle mensen zoveel mogelijk te beschermen. En bij Maxi Zoo worden de dieren natuurlijk ook niet vergeten.

Verantwoord shoppen is de boodschap, en dat doe je zo:

  • Draag altijd je mondmasker
  • Hou voldoende afstand van elkaar (minstens 1,5 meter).
  • Kom alleen winkelen (met uitzondering van een ouder met minderjarige of hulpbehoevenden).
  • Gebruik een winkelkar of winkelmandje voor je boodschappen.
  • Beperk je winkelbezoek tot max. 30 min.
  • Sla een voorraad dierenvoeding en verzorgingsproducten in, zodat je je verplaatsingen kan beperken.
  • Betaal zo veel mogelijk elektronisch.
  • Was en ontsmet regelmatig je handen.

Onze winkelkarren en Bancontact terminals worden op regelmatige basis gereinigd.

Samen kunnen we deze ongewone situatie de baas en laten we samen werken aan een veilige, respectvolle winkelervaring.

We houden jou en je dier op de hoogte met nieuwe updates.

CORONAVIRUS EN HUISDIEREN

Geen paniek over je huisdieren! De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft aangekondigd dat huisdieren geen drager kunnen zijn van het nieuwe coronavirus, ook bekend als COVID-19. Honden die uit voorzorg in quarantaine werden geplaatst hoeven nu niet langer in quarantaine te blijven.

Coronavirussen worden al vele jaren aangetroffen bij huisdieren. Het is belangrijk deze dierlijke coronavirussen te onderscheiden van menselijke ziekteverwekkers. Het dierenrijk kent niet ‘één coronavirus’ maar vele verschillende virusstammen. Over het algemeen zijn deze niet overdraagbaar van de ene op de andere soort, of op de mens.

Om veiligheidsredenen blijven de gebruikelijke hygiëneregels voor het omgaan met huisdieren altijd van toepassing. Vooral mensen met immunodeficiëntie en zieken moeten voldoende handhygiëne toepassen en mond-snuitcontact vermijden. Het is altijd verstandig je handen te wassen na het aaien van je huisdieren.

FAQ: Coronavirus en huisdieren

Na recente krantenkoppen over een hond die positief testte op SARS-CoV-2 vroegen veel ongeruste baasjes zich af: “Is het virus ook gevaarlijk voor huisdieren?” Hieronder vind je de belangrijkste vragen (en antwoorden) in verband met ‘het coronavirus en huisdieren’:

Kan SARS-CoV-2 overgedragen worden via huisdieren?

Tot op heden is hier geen bewijs voor. Eind februari testte een hond in Hongkong ‘zwak positief’ op SARS-CoV-2. Maar er zijn aanwijzingen dat hij niet met het nieuwe coronavirus was besmet.

Ten eerste: De hond woonde in een gezin met een persoon die door COVID-19 was getroffen. Het geval van de hond in kwestie kan zuiver toeval zijn geweest, d.w.z. het virus kan in de vacht van een hond terechtkomen zonder tot besmetting te leiden. Het virus kan zich verspreid hebben door nauw contact zoals een knuffel of aai van de eigenaar, of via speeksel of neusafscheiding. Het ‘zwak positieve’ resultaat kan ook door omgevingsfactoren veroorzaakt zijn. Honden kunnen virussen oppikken door contact met virushoudende afscheidingen in hun neus of vacht.

Ten tweede: virologen zeggen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een virus zich in zo’n korte periode zou verspreiden onder mensen en vervolgens overgaat op een andere soort, zoals in het geval van de hond. Hiervoor zou het virus zich in de hond moeten kunnen vermenigvuldigen nadat er contact is geweest en besmetting heeft plaatsgevonden. Tot op heden is hier geen bewijs voor gevonden.

Is het uitgesloten dat coronavirussen van dier op mens kunnen worden overgedragen?

Virussen kunnen hun oppervlaktestructuur relatief snel veranderen, wat voor besmetting belangrijk is. Daarom kan besmetting van mens op dier of van dier op mens niet volledig worden uitgesloten. Momenteel is het niet helemaal duidelijk hoe SARS-CoV-2 werd overgedragen. Er is geen bewijs dat honden of katten besmet kunnen worden met het nieuwe coronavirus.

Overdracht door een dier als ‘intermediaire drager’ is mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer twee mensen hetzelfde dier aaien en vervolgens de eigen slijmvliezen aanraken. In dit zeldzame geval zou het dier in theorie vergeleken kunnen worden met een deurklink die achtereenvolgens door twee personen werd aangeraakt.

Wanneer kunnen we verwachten meer te weten over huisdieren en SARS-CoV-2?

Alleenstaande gevallen veroorzaken slechts onnodige onrust, maar zijn momenteel niet ongewoon. Het virus haalt wereldwijd de voorpagina’s, en elke nieuwsbron wil als eerste de allernieuwste informatie naar buiten brengen. Daardoor worden overhaaste of onbetrouwbare berichten gepubliceerd over SARS-CoV-2 en de virale aandoening COVID-19, zelfs door wetenschappelijke bronnen. Dat wetenschappelijke artikelen door de auteurs kort na publicatie weer werden ingetrokken is bewijs hiervan. Het valt af te wachten welke nieuwe bevindingen zullen worden gedaan en wanneer.

Komen coronavirussen ook voor bij huisdieren?

Ja, al meerdere jaren, en dit zonder gevaar voor de mens. Coronavirussen vormen een grote familie. Ze komen veel vaker voor in diergeneeskunde dan in menselijke geneeskunde. Ze kunnen verschillende soorten huisdieren én vee besmetten. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen deze dierlijke coronavirussen en menselijke ziekteverwekkers. Het dierenrijk kent niet ‘één coronavirus’ maar vele verschillende virusstammen. Deze virusstammen zijn eigen aan specifieke diersoorten en zijn doorgaans niet overdraagbaar van de ene soort op de andere. Ze zijn soortspecifiek. Een bekend voorbeeld is de door kattenbaasjes gevreesde FIP (feliene infectueuze peritonitis) die door coronavirussen wordt veroorzaakt. Katten kunnen mensen er niet mee besmetten. Honden die aan coronavirussen lijden – en de daaruit voortkomende darmaandoeningen – vormen ook geen gevaar voor de mens.

Waarop letten bij huisdieren en het nieuwe coronavirus?

Wat de huidige SARS-CoV-2-situatie ook is, de gebruikelijke hygiëneregels voor het omgaan met huisdieren blijven van toepassing. Vooral mensen met immunodeficiëntie en zieken moeten voldoende handhygiëne toepassen en mond-snuitcontact vermijden. Aangezien er geen bewijs bestaat van het nieuwe coronavirus bij huisdieren, zijn er geen nieuwe strikte hygiëneverordeningen. Het is altijd verstandig je handen te wassen na nauw contact met je huisdieren.

Is het nieuwe coronavirus gevaarlijk voor mijn hond of kat?

Met wat we nu weten: nee. Er zijn geen gevallen bekend van met SARS-CoV-2 besmette huisdieren. De hond die momenteel in Hongkong in quarantaine zit kan het virus oppervlakkig hebben binnengekregen door contact met zijn zieke eigenaar. Bovendien zijn ziekten veroorzaakt door andere coronavirussen niet overdraagbaar van mens op dier en vice versa.